• Μαγνητική τομογραφία
  • Αξονική τομογραφία
  • Σπινθηρογράφημα
  • Μαστογραφία
  • Στεφανιογραφία
  • Υπέρηχος

Αντιγραφή Ιατρικών Εξετάσεων

Τόσο οι ιατρικές εξετάσεις που απεικονίζονται σε film μεγέθους 35×43 εκ.*, όσο και οι εξετάσεις σε μορφή κινηματογραφικού film 35mm (στεφανιογραφία, PTCA), αναπαράγονται σε αντίγραφα που φέρουν την πιστότητα και τη διαγνωσιμότητα των πρωτότυπων. Επιλέξτε από το μενού να δείτε πληροφορίες για τα αντίγραφα των εξετάσεων που σας ενδιαφέρουν.

* Μαγνητική τομογραφία, αξονική τομογραφία, ακτινογραφία, μαστογραφία, αγγειογραφία, υπερηχοτομογραφία, DSA, πανοραμική στόματος, κεφαλομετρική κλπ.