• Μαγνητική τομογραφία
  • Αξονική τομογραφία
  • Σπινθηρογράφημα
  • Μαστογραφία
  • Στεφανιογραφία
  • Υπέρηχος

Ψηφιοποίηση Ιατρικών Εξετάσεων

Η ψηφιοποίηση των ιατρικών εξετάσεων είναι ελάχιστα περισσότερο χρονοβόρα από την αντιγραφή. Ωστόσο, οι δυνατότητες που δίνονται από τις ψηφιοποιημένες εξετάσεις είναι πολύ χρήσιμες. Ποτέ εως σήμερα η δημιουργία και η διατήρηση ενός προσωπικού αρχείου δεν ήταν τόσο οργανωμένη, τόσο μικρή σε διαστάσεις και τόσο εύκολα προσβάσιμη και προσπελάσιμη. Ακόμη, ένα τεράστιο πλεονέκτημα της ψηφιοποίησης, είναι η δυνατότητα αποστολής των ψηφιοποιημένων εξετάσεων μέσω internet. Διαβάστε περισσότερα…

*Μαγνητική τομογραφία, αξονική τομογραφία, ακτινογραφία, μαστογραφία, αγγειογραφία, υπερηχοτομογραφία, DSA, πανοραμική στόματος, κεφαλομετρική κλπ.