• Μαγνητική τομογραφία
  • Αξονική τομογραφία
  • Σπινθηρογράφημα
  • Μαστογραφία
  • Στεφανιογραφία
  • Υπέρηχος

Ψηφιοποίηση Στεφανιογραφίας

Καθώς έχουμε τη δυνατότητα να δημιουργήσουμε αντίγραφα στεφανιογραφήματος σε όμοιο film 35mm, μπορούμε να μεταφέρουμε την εξέταση σε CD ή σε DVD, ή ακόμα και σε βιντεοκασσέτα, σύμφωνα πάντα με ότι ζητήσει ο ιατρός. Η μορφή του αρχείου στην περίπτωση του CD είναι DV-AVI ασυμπίεστο, ενώ στην περίπτωση του DVD είναι DVD-Video. Η απεικόνιση της εξέτασης στην οθόνη του υπολογιστή ή στην οθόνη της τηλεόρασης είναι ίδια με την απεικόνιση που έχουμε προβάλοντας την εξέταση στον τοίχο χρησιμοποιώντας κινηματογραφική μηχανή προβολής.