Αντιγραφή Ιατρικών Εξετάσεων

Αντίγραφα εξετάσεων σε film*
Αντίγραφα στεφανιογραφίας και PTCA

Τόσο οι ιατρικές εξετάσεις που απεικονίζονται σε film μεγέθους 35×43 εκ.*, όσο και οι εξετάσεις σε μορφή κινηματογραφικού film 35mm (στεφανιογραφία, PTCA), αναπαράγονται σε αντίγραφα που φέρουν την πιστότητα και τη διαγνωσιμότητα των πρωτότυπων. Επιλέξτε από το μενού να δείτε πληροφορίες για τα αντίγραφα των εξετάσεων που σας ενδιαφέρουν.

* Μαγνητική τομογραφία, αξονική τομογραφία, ακτινογραφία, μαστογραφία, αγγειογραφία, υπερηχοτομογραφία, DSA, πανοραμική στόματος, κεφαλομετρική κλπ.

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

*
*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>