Αντιγραφή Ιατρικών Εξετάσεων σε film

Ιατρικές εξετάσεις τυπωμένες σε film, όπως είναι η η ακτινογραφία, η μαγνητική τομογραφία, η αξονική τομογραφία, η μαστογραφία, το σπινθηρογράφημα, η αγγειογραφία (ψηφιακή και απλή), το triplex, η πανοραμική δοντιών, η κεφαλομετρική, καθώς και οι εξετάσεις που είναι τυπωμένες σε χαρτί, όπως ο υπέρηχος, το PET. Η αντιγραφή τους γίνεται στα εργαστήρια των καταστημάτων μας με υπευθυνότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία. Τα αντίγραφα είναι πανομοιότυπα των πρωτότυπων και  έτοιμα για οποιαδήποτε χρήση.

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

*
*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>