Εκτύπωση Ιατρικών Εξετάσεων σε film από CD

Χρησιμοποιώντας το CD με τις εξετάσεις που σας δίνει το νοσοκομείο, μπορούμε να μεταφέρουμε σε film τις εξετάσεις σας. Κάθε τύπος εξέτασης που απεικονίζεται σε film μεγέθους εως 35εκ x 43εκ, είτε μαγνητική και αξονική τομογραφία, είτε ακτινογραφία, όπως και υπέρηχος, triplex, μαστογραφία κ.ά., μπορούν να μεταφερθούν από ψηφιακή μορφή σε αναλογική, εκτυπώνοντας τις εξετετάσεις από το CD σε film(ίδιο υλικό με αυτό του νοσοκομείου) χρησιμοποιώντας νοσοκομειακό εκτυπωτή laser. Το αποτέλεσμα της εκτύπωσης των εξετάσεων από το CD είναι ακριβώς αυτό που θα ήταν στην περίπτωση που το νοσοκομείο σας έδινε τις εξετάσεις σε film.

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

*
*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>