Βασ. Σοφίας 122, Αμπελόκηποι 210-6420807 | 210-7473529 | 694 85 02 055
  • Μαγνητική τομογραφία
  • Αξονική τομογραφία
  • Σπινθηρογράφημα
  • Μαστογραφία
  • Στεφανιογραφία
  • Υπέρηχος
  • Βιομηχανική ραδιογραφία (ακτινογραφία)

Συντομεύσεις και ακρωνύμια ιατρικών εξετάσεων

ΣΥΝΤΟΜΕΥΣΗ ΠΛΗΡΗΣ ΜΟΡΦΗ
Α/Α Ακτινογραφία
ΑΕΕ Αυτόματος Έλεγχος Έκθεσης (AEC)
ΑΔ Αντισκεδαστικό διάφραγμα (antiscatter grid)
ΑΜΣΣ Αυχενική Μοίρα Σπονδυλικής Στήλης
ΑΟΛ Αριστερή Οπίσθια Λοξή (Left Posterior Oblique, LPO)
ΑΠΛ Αριστερή Πρόσθια Λοξή (Left Anterior Oblique, LAO)
ΔΕΑ Διαγνωστικά Επίπεδα Αναφοράς (Diagnostic Reference Levels,DRL)
ΔΟΛ Δεξιά Οπίσθια Λοξή (Right Posterior Oblique, RPO)
ΔΠΛ Δεξιά Πρόσθια Λοξή (Right Anterior Oblique, RAO)
ΘΜΣΣ Θωρακική Μοίρα Σπονδυλικής Στήλης
ΚΑ Κεντρική Ακτίνα (Central Ray, CR)
ΜΟΕ Μέσο Οβελιαίο Επίπεδο
ΜΤ Μαγνητική Τομογραφία
ΟΜΣΣ Οσφυική Μοίρα Σπονδυλικής Στήλης
Ο-Π Οπισθιο-Πρόσθια προβολή (Posteroanterior Projection, PA)
Π-ο Προσθι-Οπίσθια προβολή (Anteroposterior Projection, AP)
ΥΤ Υπολογιστική Τομογραφία (Computed Tomography, CT)
CCD Charged Couple Device
CR Computed Radiography (Υπολογιστική ακτινογραφία)
CT Computed Tomography (Υπολογιστική τομογραφία, ΥΤ)
DICOM Digital Imaging & Communication in Medicine
DR Digital Radiography (Ψηφιακή ακτινογραφία)
ESE Entrance Skin Exposure dose (Δόση δέρματος εισόδου)
F (Face) Κατά μέτωπο προβολή
FPD-TFT Flat Panel Detector with Thin Film Transistor
HIS Νοσοκομειακό σύστημα πληροφοριών (Hospital Information System)
KUB Kidneys, Ureters, and Bladder (ΝΟΚ, Νεφρών, ουρητήρων και κύστης)
kVp kiloVolts peak
mAs milliAmpere per second
MRI Magnetic Resonance Imaging (Μαγνητική Τομογραφία)
N Συχνότητα αντισκεδαστικού διαφράγματος
OID Object Image receptor Distance (Προβολική απόσταση)
PACS Picture Archiving and Communication System (Σύστημα Αρχειοθέτησης Εικόνων και Επικοινωνίας)
PSP Photo-Stimulable Phosphor plate receptor r ratio (λόγος αντισκεδαστικού διαφράγματος)
RIS Radiology Information System (Σύστημα πληροφοριών ακτινολογίας)
SID Source Image receptor Distance (Εστιακή απόσταση)
SNR Signal-to-Noise Ratio (Λόγος σήματος προς θόρυβο)