Βασ. Σοφίας 122, Αμπελόκηποι 210-6420807 | 210-7473529 | 694 85 02 055
  • Μαγνητική τομογραφία
  • Αξονική τομογραφία
  • Σπινθηρογράφημα
  • Μαστογραφία
  • Στεφανιογραφία
  • Υπέρηχος
  • Βιομηχανική ραδιογραφία (ακτινογραφία)

Αντιγραφή Ιατρικών Εξετάσεων από φιλμ (film) σε φιλμ (film) (xray σε xray, ακτινογραφία σε ακτινογραφία)

Ιατρικές εξετάσεις τυπωμένες σε film, όπως είναι η ακτινογραφία, η μαγνητική τομογραφία, η αξονική τομογραφία, η μαστογραφία, το σπινθηρογράφημα, η αγγειογραφία (ψηφιακή και απλή), το triplex, η πανοραμική δοντιών, η κεφαλομετρική, καθώς και οι εξετάσεις που είναι τυπωμένες σε χαρτί, όπως ο υπέρηχος, το PET. Η αντιγραφή τους γίνεται στο εργαστήριό μας με υπευθυνότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία. Τα αντίγραφα είναι πανομοιότυπα των πρωτότυπων και έτοιμα για οποιαδήποτε χρήση.