Βασ. Σοφίας 122, Αμπελόκηποι 210-6420807 | 210-7473529 | 694 85 02 055
  • Μαγνητική τομογραφία
  • Αξονική τομογραφία
  • Σπινθηρογράφημα
  • Μαστογραφία
  • Στεφανιογραφία
  • Υπέρηχος
  • Βιομηχανική ραδιογραφία (ακτινογραφία)

Αντιγραφή βιομηχανικών ακτινογραφιών ( φιλμ βιομηχανικής ραδιογραφίας)

Όπως και στις ιατρικές εξετάσεις που είναι σε φιλμ, όπως είναι η ακτινογραφία, η μαγνητική τομογραφία, η αξονική τομογραφία κ.α. έτσι και οι βιομηχανικές ακτινογραφίες μπορούν να αντιγραφούν στο εργαστήριό μας με υπευθυνότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία. Τα αντίγραφα είναι πανομοιότυπα των πρωτότυπων και έτοιμα για οποιαδήποτε χρήση.