Βασ. Σοφίας 122, Αμπελόκηποι 210-6420807 | 210-7473529 | 694 85 02 055
  • Μαγνητική τομογραφία
  • Αξονική τομογραφία
  • Σπινθηρογράφημα
  • Μαστογραφία
  • Στεφανιογραφία
  • Υπέρηχος
  • Βιομηχανική ραδιογραφία (ακτινογραφία)

Αντιγραφή φωτογραφιών

Οι φωτογραφίες σήμερα είναι ψηφιακές και αντιγράφονται με μια απλή κίνηση στον υπολογιστή. Στο σπίτι όμως οι παλιές φωτογραφίες που έχετε εκτυπώσει μπορεί να έχουν φθαρεί ή να θέλετε να τις αντιγράψετε για να τις έχετε αρχείο, στο εργαστήριo μας αυτό γινεται με scanner υψηλής ανάλυσης ( έως 1500dpi) που μπορούν να μας βγάλουν ακόμα και καλύτερη την φωτογραφία σας.