Βασ. Σοφίας 122, Αμπελόκηποι 210-6420807 | 210-7473529 | 694 85 02 055
  • Μαγνητική τομογραφία
  • Αξονική τομογραφία
  • Σπινθηρογράφημα
  • Μαστογραφία
  • Στεφανιογραφία
  • Υπέρηχος
  • Βιομηχανική ραδιογραφία (ακτινογραφία)

Αποστολή Ιατρικών Εξετάσεων μέσω internet

Ακόμη, ένα τεράστιο πλεονέκτημα της ψηφιοποίησης, είναι η δυνατότητα αποστολής των ψηφιοποιημένων εξετάσεων μέσω internet.Όταν η ταχύτητα στην επικοινωνία με το εξωτερικό, λόγου χάρην με κάποιο πανεπιστήμιο ή κάποιο νοσοκομείο/κλινική στην Αμερική, κρίνεται αναγκαία, η ταχύτερη και πιο αποτελεσματική λύση είναι η χρήση των δυνατοτήτων που προσφέρει το internet. Με μόνη προϋπόθεση την εκ των προτέρων συνεννόηση μεταξύ ασθενούς/ενδιαφερομένου με τον ιατρό/αντιπρόσωπο στο εξωτερικό και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) του αποδέκτη, μπορούμε σε λίγες ώρες να παραδώσουμε τις ψηφιοποιημένες ιατρικές εξετάσεις, στη διάθεση του ιατρού. Η συγκεκριμένη υπηρεσία έχει αναδειχθεί ως μια από τις πλέον πολύτιμες, καθώς χρησιμοποιείται κατά κόρον λόγω της ιδιότητάς που έχει να καλύπτει το χάσμα της απόστασης με αμεσότητα και πάνω απ’όλα ασφάλεια, καθότι η επικοινωνία με τον αποδέκτη είναι ουσιαστικά άμεση μέσω internet.