Βασ. Σοφίας 122, Αμπελόκηποι 210-6420807 | 210-7473529 | 694 85 02 055
  • Μαγνητική τομογραφία
  • Αξονική τομογραφία
  • Σπινθηρογράφημα
  • Μαστογραφία
  • Στεφανιογραφία
  • Υπέρηχος
  • Βιομηχανική ραδιογραφία (ακτινογραφία)

Αντιγραφή Ιατρικών Εξετάσεων από χαρτί σε film (χαρτί σε xray, χαρτί σε ακτινογραφία)

Κάποιες φορές τα διαγνωστικά εργαστήρια ή τα νοσοκομεία τυπώνουν τις εξετάσεις σε χαρτί , η μαγνητική τομογραφία, η αξονική τομογραφία, ο υπέρηχος, το PET. Με τα μηχανήματά μας μπορούμε να αναπαράγουμε τις εξετάσεις και να τις εκτυπώσουμε σε film ώστε ο γιατρός να τις δει στο διαφανοσκόπιο με περισσότερη ευκρίνεια και βάθος.Τα αντίγραφα είναι πανομοιότυπα των πρωτότυπων και έτοιμα για οποιαδήποτε χρήση.