Βασ. Σοφίας 122, Αμπελόκηποι 210-6420807 | 210-7473529 | 694 85 02 055
  • Μαγνητική τομογραφία
  • Αξονική τομογραφία
  • Σπινθηρογράφημα
  • Μαστογραφία
  • Στεφανιογραφία
  • Υπέρηχος
  • Βιομηχανική ραδιογραφία (ακτινογραφία)

Εκτύπωση βιομηχανικών φιλμ από cd/dvd ή άλλο ψηφιακό αρχείο (jpg, png, tiff κ.α.)

Οι βιομηχανικές ραδιογραφίες (βιομηχανικά φιλμ, βιομηχανικά xray) που έχετε σε cd/dvd ή άλλο ψηφιακό μέσο μπορούμε να τα τυπώσουμε σε φίλμ – ακτινογραφιών μέσω ειδικού εκτυπωτή (όπως τις ιατρικές ακτινογραφίες).