Βασ. Σοφίας 122, Αμπελόκηποι 210-6420807 | 210-7473529 | 694 85 02 055
  • Μαγνητική τομογραφία
  • Αξονική τομογραφία
  • Σπινθηρογράφημα
  • Μαστογραφία
  • Στεφανιογραφία
  • Υπέρηχος
  • Βιομηχανική ραδιογραφία (ακτινογραφία)

Αντιγραφή Ιατρικών Εξετάσεων από χαρτί σε χαρτί (xray σε χαρτί, ακτινογραφία σε χαρτί)

Ιατρικές εξετάσεις σε χαρτί από τα διαγνωστικά εργαστήρια ή τα νοσοκομεία , όπως είναι η μαγνητική τομογραφία, η αξονική τομογραφία, η μαστογραφία, το σπινθηρογράφημα, η αγγειογραφία, το triplex, η κεφαλομετρική, ο υπέρηχος, το PET κ.α.. μπορούν με υπευθυνότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία να εκτυπωθούν σε χαρτί για να χρησιμοποιηθούν σε δικαστικές υποθέσεις, επιτροπές υγείας και για οποιαδήποτε χρήση.