Βασ. Σοφίας 122, Αμπελόκηποι 210-6420807 | 210-7473529 | 694 85 02 055
  • Μαγνητική τομογραφία
  • Αξονική τομογραφία
  • Σπινθηρογράφημα
  • Μαστογραφία
  • Στεφανιογραφία
  • Υπέρηχος
  • Βιομηχανική ραδιογραφία (ακτινογραφία)

Εκτύπωση φωτογραφιών

Στο κατάστημά μας μπορούμε να τυπώσουμε φωτογραφίες μεγέθους 15εκ x 10εκ, 15εκ x 10εκ, 13εκ x 18εκ, 20εκ x 30εκ.