Βασ. Σοφίας 122, Αμπελόκηποι 210-6420807 | 210-7473529 | 694 85 02 055
  • Μαγνητική τομογραφία
  • Αξονική τομογραφία
  • Σπινθηρογράφημα
  • Μαστογραφία
  • Στεφανιογραφία
  • Υπέρηχος
  • Βιομηχανική ραδιογραφία (ακτινογραφία)

Αντιγραφή Ιατρικών Εξετάσεων από φίλμ (film) σε χαρτί (xray σε χαρτί, ακτινογραφία σε χαρτί)

Ιατρικές εξετάσεις τυπωμένες σε film, όπως είναι η ακτινογραφία, η μαγνητική τομογραφία, η αξονική τομογραφία, η μαστογραφία, το σπινθηρογράφημα, η αγγειογραφία (ψηφιακή και απλή), το triplex, η πανοραμική δοντιών, η κεφαλομετρική, ο υπέρηχος, το PET. Καθώς επίσης και μικροφιλμ (microfilm) από νοσοκομεία που για να μειώσουν τον όγκο των αρχείων τους, έχουν μεταφέρει σε αυτή την μορφή όλους τους ιατρικούς φακέλους των ασθενών τους, στο εργαστήριο μας αναλαμβάνουμε την εκτύπωση αυτών των μικροφιλμ και φίλμ σε χαρτί Α4 ή φιλμ. Η αντιγραφή τους γίνεται στο εργαστήριό μας με υπευθυνότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία. Τα αντίγραφα είναι πανομοιότυπα των πρωτότυπων και έτοιμα για οποιαδήποτε χρήση.