Βασ. Σοφίας 122, Αμπελόκηποι 210-6420807 | 210-7473529 | 694 85 02 055
  • Μαγνητική τομογραφία
  • Αξονική τομογραφία
  • Σπινθηρογράφημα
  • Μαστογραφία
  • Στεφανιογραφία
  • Υπέρηχος
  • Βιομηχανική ραδιογραφία (ακτινογραφία)

Εκτύπωση ιατρικών εξετάσεων σε film (φιλμ, x ray, ακτινογραφία) από cd/dvd ή άλλο ψηφιακό αρχείο (jpg, png, tiff κ.α.)

Χρησιμοποιώντας το CD/DVD με τις εξετάσεις που σας δίνει το νοσοκομείο ή οποιοδήποτε άλλο ψηφιακό αρχείο που μπορεί να έχετε τις εξετάσεις σας, μπορούμε να μεταφέρουμε (εκτύπωση) σε film τις εξετάσεις σας. Κάθε τύπος εξέτασης που απεικονίζεται σε film μεγέθους εως 35εκ x 43εκ, είτε μαγνητική και αξονική τομογραφία, είτε ακτινογραφία, όπως και υπέρηχος, triplex, μαστογραφία κ.ά., μπορούν να μεταφερθούν από ψηφιακή μορφή σε αναλογική, εκτυπώνοντας τις εξετάσεις από το CD/DVD σε film(ίδιο υλικό με αυτό του νοσοκομείου) χρησιμοποιώντας νοσοκομειακό εκτυπωτή DICOM. Το αποτέλεσμα της εκτύπωσης των εξετάσεων από το CD/DVD είναι ακριβώς αυτό που θα ήταν στην περίπτωση που το νοσοκομείο σας έδινε τις εξετάσεις σε film. Έχουμε την δυνατότητα να εκτυπώσουμε σε δύο διαστάσεις 35 εκ * 43 εκ (μεγάλη κανονική πλάκα ακτινογραφίας) και 20 εκ * 25 εκ (μέγεθος φιλμ μαστογραφίας, λίγο μικρότερη από Α4).