Βασ. Σοφίας 122, Αμπελόκηποι 210-6420807 | 210-7473529 | 694 85 02 055
  • Μαγνητική τομογραφία
  • Αξονική τομογραφία
  • Σπινθηρογράφημα
  • Μαστογραφία
  • Στεφανιογραφία
  • Υπέρηχος
  • Βιομηχανική ραδιογραφία (ακτινογραφία)

Υπηρεσίες

Αντιγραφή Ιατρικών Εξετάσεων Ψηφιοποίηση Ιατρικών Εξετάσεων Αποστολή Ιατρικών Εξετάσεων μέσω internet** Εκτύπωση Ιατρικών Εξετάσεων Υπηρεσίες φωτογραφίας Βιομηχανική ραδιογραφία (βιομηχανική ακτινογραφία-φιλμ) Εκτύπωση σε φιλμ (ακτινογραφία, xray) τα πάντα

* Μαγνητική τομογραφία, αξονική τομογραφία, ακτινογραφία, μαστογραφία, αγγειογραφία, υπερηχοτομογραφία, DSA, πανοραμική στόματος, κεφαλομετρική κλπ.

** Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στη λεπτομέρεια ότι πρέπει να υπάρξει εκ των προτέρων συνεννόηση με τον αποδέκτη, είτε με τον ενδιαφερόμενο/ασθενή είτε με τον ιατρό που παρακολουθεί τον ασθενή στο εσωτερικό, καθώς υπάρχει η μικρή πιθανότητα σε κάποιες χώρες οι κλινκές και τα νοσοκομεία να μη δέχονται τις εξετάσεις σε ψηφιακή μορφή, προτιμώντας να παραλαμβάνουν τις εξετάσεις σε μορφή film.