Βασ. Σοφίας 122, Αμπελόκηποι 210-6420807 | 210-7473529 | 694 85 02 055
  • Μαγνητική τομογραφία
  • Αξονική τομογραφία
  • Σπινθηρογράφημα
  • Μαστογραφία
  • Στεφανιογραφία
  • Υπέρηχος
  • Βιομηχανική ραδιογραφία (ακτινογραφία)

Ψηφιοποίηση Ιατρικών Εξετάσεων από film

Με χρήση σαρρωτή (scanner) υψηλής ευκρίνειας και ανάλυσης (high definition and resolution scanner) (έως 600 dpi) μπορούμε να μεταφέρουμε τις ιατρικές εξετάσεις σε CD/DVD ή usb (εξωτερικός αποθηκευτικός χώρος). To κάθε film ψηφιοποιείται και επεξεργάζεται ξεχωριστά και αποθηκεύεται σε CD/DVD ή usb με ειδικό πρόγραμμα ανάγνωσης ιατρικών αρχείων (dicom) μπορεί ο καθένας να το ανοίξει στον υπολογιστή του και να δει τις εξετάσεις. Το πρόγραμμα δίνει την δυνατότητα μετρήσεων, μεγεθύνσεων και βοηθάει τον γιατρό να δει καλύτερα τις εξετάσεις. Η πιστότητα της απεικόνισης στην οθόνη σε καμία περίπτωση δεν υπόκειται ούτε απεικονίζει αλλοίωση στην οθόνη του υπολογιστή. Η εικόνα που βλέπουμε στην οθόνη του υπολογιστή είναι όμοια με αυτή που βλέπουμε βάζοντας τα film των εξετάσεων στο διαφανοσκόπιο και οι εξετάσεις διατηρούν το 100% της πιστότητας του πρωτότυπου. Τα αρχεία που εμπεριέχονται στο cd μπορούν να σταλούν μέσω mail και να ξανατυπωθούν σε film ή χαρτί.