Βασ. Σοφίας 122, Αμπελόκηποι 210-6420807 | 210-7473529 | 694 85 02 055
  • Μαγνητική τομογραφία
  • Αξονική τομογραφία
  • Σπινθηρογράφημα
  • Μαστογραφία
  • Στεφανιογραφία
  • Υπέρηχος
  • Βιομηχανική ραδιογραφία (ακτινογραφία)

Εκτύπωση συγκεκριμένων σημείων από τις Ιατρικές Εξετάσεις

Ιατρικές εξετάσεις σε cd/dvd και σε film , όπως είναι η ακτινογραφία, η μαγνητική τομογραφία, η αξονική τομογραφία, η μαστογραφία, το σπινθηρογράφημα, η αγγειογραφία (ψηφιακή και απλή), το triplex, η πανοραμική δοντιών, η κεφαλομετρική, η στεφανιογραφία, ο υπέρηχος, το PET κ.α.. μπορούν με υπευθυνότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία να εκτυπωθούν σε χαρτί ή σε φιλμ (film) αλλά μόνο ένα σημείο που θα διαλέξει ο γιατρός ή ο πελάτης. Π.χ. από μαγνητική τομογραφία θέλει να ο γιατρός να τυπωθεί μόνο μια συγκεκριμένη τομή, την απομονώνουμε και τυπώνουμε μόνο αυτή.