Βασ. Σοφίας 122, Αμπελόκηποι 210-6420807 | 210-7473529 | 694 85 02 055
  • Μαγνητική τομογραφία
  • Αξονική τομογραφία
  • Σπινθηρογράφημα
  • Μαστογραφία
  • Στεφανιογραφία
  • Υπέρηχος
  • Βιομηχανική ραδιογραφία (ακτινογραφία)

Αντιγραφή Ιατρικών Εξετάσεων

Τόσο οι ιατρικές εξετάσεις που απεικονίζονται σε film μεγέθους 13×18, 18×24, 20×25, 20×40, 30×40, 35×35, 35×43 εκ.*, όσο και οι εξετάσεις σε ψηφιακή μορφή dicom, pdf, jpg σε cd ή dvd, αναπαράγονται σε αντίγραφα που φέρουν την πιστότητα και τη διαγνωσιμότητα των πρωτότυπων. Επιλέξτε από το μενού να δείτε πληροφορίες για τα αντίγραφα των εξετάσεων που σας ενδιαφέρουν.

* Μαγνητική τομογραφία, αξονική τομογραφία, ακτινογραφία, μαστογραφία, αγγειογραφία, υπερηχοτομογραφία, DSA, πανοραμική στόματος, κεφαλομετρική κλπ.