Βασ. Σοφίας 122, Αμπελόκηποι 210-6420807 | 210-7473529 | 694 85 02 055
  • Μαγνητική τομογραφία
  • Αξονική τομογραφία
  • Σπινθηρογράφημα
  • Μαστογραφία
  • Στεφανιογραφία
  • Υπέρηχος
  • Βιομηχανική ραδιογραφία (ακτινογραφία)

Ψηφιοποίηση Στεφανιογραφίας

Η στεφανιογραφία σε film 35mm, μπορεί να μεταφερθεί (αντιγραφεί) σε CD ή σε DVD, ή ακόμα και σε usb, σύμφωνα πάντα με ότι ζητήσει ο ιατρός. Η μορφή του αρχείου στην περίπτωση του CD είναι DV-AVI ασυμπίεστο, ενώ στην περίπτωση του DVD είναι DVD-Video. Η απεικόνιση της εξέτασης στην οθόνη του υπολογιστή ή στην οθόνη της τηλεόρασης είναι ίδια με την απεικόνιση που έχουμε προβάλοντας την εξέταση στον τοίχο χρησιμοποιώντας κινηματογραφική μηχανή προβολής.