Βασ. Σοφίας 122, Αμπελόκηποι 210-6420807 | 210-7473529 | 694 85 02 055
  • Μαγνητική τομογραφία
  • Αξονική τομογραφία
  • Σπινθηρογράφημα
  • Μαστογραφία
  • Στεφανιογραφία
  • Υπέρηχος
  • Βιομηχανική ραδιογραφία (ακτινογραφία)

Ψηφιοποίηση Ιατρικών Εξετάσεων

Η ψηφιοποίηση των ιατρικών εξετάσεων με τα μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας δεν είναι καθόλου χρονοβόρα. Οι δυνατότητες που δίνονται από τις ψηφιοποιημένες εξετάσεις είναι πολύ χρήσιμες. Ποτέ εως σήμερα η δημιουργία και η διατήρηση ενός προσωπικού αρχείου δεν ήταν τόσο οργανωμένη, τόσο μικρή σε διαστάσεις και τόσο εύκολα προσβάσιμη και προσπελάσιμη. Στον υπολογιστή του ο καθένας μπορεί να δει τις εξετάσεις μέσω του προγράμματος προβολής που δίνουμε σε κάθε ψηφιοποίηση. Ο καθένας στον υπολογιστή του μπορεί να έχει ένα ολοκληρωμένο ιατρικό αρχείο και να επικοινωνεί με όλο τον κόσμο, μέσω internet, π.χ. για να μπορέσει να πάρει μια δεύτερη γνώμη. Το πρόγραμμα δίνει την δυνατότητα μετρήσεων, μεγέθυνσης και άλλων διαδικασιών που ο γιατρός μπορεί να βρει πολύ χρήσιμες.

*Μαγνητική τομογραφία, αξονική τομογραφία, ακτινογραφία, μαστογραφία, αγγειογραφία, υπερηχοτομογραφία, DSA, πανοραμική στόματος, κεφαλομετρική κλπ.