• Μαγνητική τομογραφία
  • Αξονική τομογραφία
  • Σπινθηρογράφημα
  • Μαστογραφία
  • Στεφανιογραφία
  • Υπέρηχος

Αντιγραφή Ιατρικών Εξετάσεων σε film

Ιατρικές εξετάσεις τυπωμένες σε film, όπως είναι η ακτινογραφία, η μαγνητική τομογραφία, η αξονική τομογραφία, η μαστογραφία, το σπινθηρογράφημα, η αγγειογραφία (ψηφιακή και απλή), το triplex, η πανοραμική δοντιών, η κεφαλομετρική, καθώς και οι εξετάσεις που είναι τυπωμένες σε χαρτί, όπως ο υπέρηχος, το PET. Η αντιγραφή τους γίνεται στα εργαστήρια των καταστημάτων μας με υπευθυνότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία. Τα αντίγραφα είναι πανομοιότυπα των πρωτότυπων και έτοιμα για οποιαδήποτε χρήση.